วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หนทางสู่ความสำเร็จ

หนทางสู่ความสำเร็จ
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
                จากการศึกษาจากหนังสือ ตำรา หรือสื่อต่างๆ ของกระผม ในเรื่องของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ปรากฏว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จในโลก  บุคคล ที่ประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน กระผมมักเห็นคุณสมบัติบางอย่างที่บุคคลที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นมีเหมือน กันหรือมีคล้ายคลึงกัน บางคนอาจจะมีมากกว่าคนอื่นหรือบางคนอาจมีคุณสมบัติบางอย่างที่เหนือกว่าคน อื่น คุณสมบัติเหล่านั้นก็คือ

                1.มี เป้าหมายแน่นอนและชัดเจน บุคคลที่ประสบความสำเร็จไม่ว่า วงการกีฬา วงการการเมือง วงการดารา วงการการศึกษา และวงการต่างๆ บุคคลเหล่านั้นจะมีเป้าหมายแน่นอนและชัดเจน

2.มี ความเชื่อมั่นในตนเองว่าทำสิ่งนั้นได้ เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ความเชื่อมั่นในตนเองจึงมีความสำคัญมากในการที่จะนำพาบุคคลนั้นสู่เป้าหมาย หากขาดซึ่งความเชื่อมั่นเสียแล้ว บุคคลที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นก็คงไปไม่ถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน

3.ต้อง แสวงหาวิธีการสู่เป้าหมาย เมื่อมีเป้าหมาย มีความเชื่อมั่นในตนเองแล้ว บุคคลผู้ต้องการประสบความสำเร็จย่อมแสวงหาวิธีการที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมาย ที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่งวิธีการในการไปถึงเป้าหมายมีหลายวิธี ดังเช่น หากเราอยู่ต่างจังหวัด  เราจะเดิน ทางไป กรุงเทพฯ เราสามารถเดินทางไปได้หลายวิธี เราอาจขึ้นรถโดยสารประจำทาง เราอาจเอารถยนต์ส่วนตัวไป เราอาจขึ้นเครื่องบินไป เราอาจนั่งรถไฟไป เราอาจปั่นรถจักรยาน หรือแม้กระทั่งเราอาจเดินทางด้วยเท้าเปล่าของเราไปกรุงเทพฯ วิธีการจึงมีความสำคัญ หากว่ามีวิธีการดี เราก็สามารถเดินทางถึง กรุงเทพฯ ได้เร็ว เช่นกัน หากเรามีวิธีการที่ดีที่สามารถนำให้เราไปสู่เป้าหมายได้ดี เราก็มักจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นๆ 

4.ต้องลงมือทำทันที   หลาย คนในโลกนี้ มีความคิดที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ แต่มักเป็นคนไม่มีผลงาน เนื่องมาจากการไม่ยอมลงมือทำนั่นเอง ดังนั้นเมื่อ มีความคิดดี ก็ขอให้รีบจดเอาไว้ในสมุด เมื่อมีเวลาก็ลงมือทำทันที ไม่ต้องรอให้ใครบอกหรือใครมาเตือน

5.ต้องอดทนต่อปัญหา  แน่ นอนการทำงานทุกอย่าง ย่อมมีปัญหา ย่อมมีแรงเสียดทาน เป็นธรรมดา บุคคลที่ประสบความสำเร็จในระดับที่สูง ย่อมเจอปัญหาอุปสรรคมากกว่า บุคคลธรรมดา

ดัง นั้นต้องทำใจ ต้องอดทน ต้องรู้จักรอคอย ความสำเร็จ ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยใช้เวลาแค่วันสองวัน แต่ความสำเร็จบางครั้งต้องรอเป็นสิบปี ร้อยปี หรือกระทั่งเมื่อตายไปแล้ว ผู้คนจึงจะยอมรับว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ดังศิลปินหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน นักวาดรูป นักแต่งเพลง ตอนมีชีวิตอยู่ผลงานต่างๆ มักไม่เป็นที่นิยม แต่เมื่อตายไปแล้วมีแต่คนอยากได้ มีแต่คนชื่นชม

6.อย่าเลิกล้มก่อนเวลาอันควรหรืออย่ายอมแพ้   มี คนหลายคนที่ล้มเหลวเนื่องมาจาก การหยุดหรือการเลิกกลางคัน ความสำเร็จย่อมต้องใช้เวลา ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักจะมีความล้มเหลวมาทดสอบจิตใจของบุคคลที่ประสบความ สำเร็จเสมอ

ทั้ง 6 ข้อ ดังกล่าวข้างต้นเป็น วิธีการหรือปัจจัยที่นำพาบุคคลต่างๆ สู่ความสำเร็จ อาจจะมีวิธีการหรือปัจจัยอื่นๆ อีก แต่กระผมเชื่อแน่ว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จมักจะต้องมีวิธีการดังกล่าวข้าง ต้นอย่างแน่นอน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น