วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หลักการทำงาน

หลักการทำงาน
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
http://www.drsuthichai.com/
                คนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆ มักมีวิธีการทำงานเป็นของตนเอง ซึ่งวิธีการทำงานของคนนั้นๆ มักมีหลักการ อีกทั้งบุคคลที่ประสบความสำเร็จนั้นปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ซึ่งแต่ละคนมักมีวิธีการที่แตกต่างกันไปหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการเดียวกัน  เช่น
                1.คนที่ประสบความสำเร็จบางคน ทำงานตรงต่อเวลาหรือทำงานเป็นเวลา ทำงานโดยความสม่ำเสมอ ไม่หยุดยั้ง เช่น นักเขียนที่ประสบความสำเร็จมีผลงานการเขียนมากมาย จะเป็นคนตรงเวลาหรือทำงานเป็นเวลา กล่าวคือ เมื่อมีการจัดเวลาทำงานในการเขียนหนังสือทุกๆวัน ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น เขาก็จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พอถึงเวลา 9 โมง ก็จะเริ่มเข้าห้องแล้วลงมือเขียนทันที
                2.คนที่ประสบความสำเร็จบางคน มีหลักการทำงานคือ หาคนเก่งๆ เข้าช่วยงาน ซึ่งเป็นวิธีของนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ เพราะการหาคนเก่งๆ ช่วยทำงาน จะทำให้คนที่ประสบความสำเร็จมีเวลามากขึ้นในการคิดในการแก้ไข ในการวางแผนงานในอนาคตต่อไป ทำให้เหนื่อยน้อยลง
                3.คนที่ประสบความสำเร็จบางคน เป็นคนที่ต้องทำงานหนัก เช่น หลวงวิจิตรวาทการ ต้องทำงานหนักมากวันละ 16 ชั่วโมง ท่านจึงสามารถผลิตหนังสือออกมาได้อย่างมากมาย อีกทั้งได้รับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆในชีวิตราชการ รวมทั้งตำแหน่งทางการเมือง ก็เนื่องมาจากการทำงานที่หนักของท่าน
                4.คนที่ประสบความสำเร็จบางคน มีทัศนคติในทางบวกอยู่เสมอ มีทัศนคติในการพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งดวง พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงทำให้เป็นคนที่มีการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง มีการเรียนรู้งานตลอดเวลา
                5.คนที่ประสบความสำเร็จบางคน มักใช้เครื่องมือช่วยเพื่อให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันต้องยอมรับกันว่า เทคโนโลยีมีความสำคัญมาก เทคโนโลยีทำให้เกิดความสะดวกสบาย เทคโนโลยีทำให้เกิดความรวดเร็ว และเทคโนโลยีทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมักลงทุน อีกทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น ในยุคปัจจุบันเราคงไม่ปฏิเสธว่าใครที่รู้จักใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมักได้เปรียบกว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องดังกล่าว เช่น การรับส่งจดหมาย หากใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเราสามารถรับส่งจดหมายได้ภายในเวลาไม่ถึงนาที แต่หากไม่มีความรู้ด้านดังกล่าวจำเป็นจะต้องเขียนจดหมายแล้วส่งไปรษณีย์ซึ่งต้องใช้เวลาในการรับส่งซึ่งนานกว่าการส่งทางอินเตอร์เน็ต
                6.คนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนที่มีลักษณะผู้นำ กล่าวคือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ ทางด้านการพูด บุคลิกภาพ มีความกล้าตัดสินใจ ซึ่งหลักการที่ดีในการตัดสินใจ ก่อนตัดสินใจทุกครั้งควรแสวงหาข้อมูลอย่างรอบด้านเสียก่อนแล้วจึงตัดสินใจ
                7.คนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นนักบริหารจัดการเวลา คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมง เท่ากันแต่การใช้เวลาของทุกๆคนไม่เหมือนกัน แต่บุคคลที่ประสบความสำเร็จมักเป็นนักบริหารจัดการด้านเวลา กล่าวคือ ต้องแบ่งเวลาให้การทำงาน แบ่งเวลาให้แก่ครอบครัว แบ่งเวลาให้สังคมและแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อน
                ทั้งหมดข้างต้นนี้ เป็นหลักการทำงานของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจมีมากกว่านี้ ทั้งนี้แล้วแต่ใครเป็นผู้กำหนดหรือคิดค้น หลักการทำงานต่างๆ หากว่าท่านผู้อ่านต้องการประสบความสำเร็จลองฝึกฝนปฏิบัติและลองหาอ่านรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม ท่านก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จในการทำงานในสายอาชีพของท่านครับ

                คุณจะประพฤติตนอย่างไรในยามตกอับมีความสำคัญมากกว่าคุณจะประพฤติตนอย่างไรในยามรุ่งเรือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น